Hướng dẫn các thao tác nâng cao với CSDL Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra trong iQB 8.0

Ngày gửi bài: 04/07/2016
Số lượt đọc: 12240

iQB 8.0 là một giải pháp phần mềm và dịch vụ lớn của Công ty School@net. Với hơn 12 năm liên tục phát triển, bộ phần mềm này ban đầu chỉ là một phần mềm nhỏ nay đã phát triển để trở thành một giải pháp lớn với hàng trăm phần mềm và ứng dụng khác nhau. Đối tượng chính của giải pháp này là khái niệm Ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra và việc kiểm tra kiến thức.

1. Quản trị Ngân hàng câu hỏi, thiết lập User Admin và User giáo viên .

https://youtu.be/uSXw5zMN-Wc

2. Làm việc với Ma trận kiến thức.

https://youtu.be/exzvBuxPgs0

3. Nhập câu hỏi tạm thời. Chuyển câu hỏi tạm thời sang chính thức.

https://youtu.be/FD9QC_S0iuM

4. Đánh giá, tìm kiếm câu hỏi.

https://youtu.be/fpwJc8lwtgQ

5. Quản trị câu hỏi theo chủ đề kiến thức.

https://youtu.be/tNHO3RCxf_Q

6. Import / Export CSDL.

6a. Ý nghĩa của lệnh tách, ghép Ngân hàng câu hỏi.

https://youtu.be/4FFDM5epmjg

6b. Lệnh Import / Export CSDL Ngân hàng câu hỏi.

https://youtu.be/I7QgXC-HPsY

7. Làm việc và quản trị hệ thống Mẫu đề kiểm tra.

https://youtu.be/vPqbzNRMv-0

8. Khái niệm Kiểu nội dung và Lệnh khởi tạo đa đề kiểm tra.

8a. Khái niệm Kiểu nội dung. Gán kiểu nội dung cho câu hỏi trong CSDL .

https://youtu.be/k_MycGdn3Us

8b. Ý nghĩa lệnh tạo đa đề kiểm tra trên thực tế.

https://youtu.be/AUB3mShiSLA

8c. Mô tả lệnh khởi tạo đa đề kiểm tra.

https://youtu.be/2Klq6AXuvBw

9. Các chức năng nâng cao với đề kiểm tra.

https://youtu.be/k5xMxForq4g

10. Báo cáo, thống kê câu hỏi trong CSDL.

https://youtu.be/i1WusByY650

School@netNhững bài viết khác:
iQB Leo 8.0: Giải pháp tổng thể cho bài toán quản lý ngân hàng câu hỏi và thi, kiểm tra trong nhà trường phổ thông (01/11/2016)
Danh sách toàn bộ các phần mềm và dịch vụ của iQB 8.0 - Ngân hàng câu hỏi thông minh: giải pháp quản lý ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường (13/10/2016)
Hướng dẫn các thao tác, lệnh cơ bản trong bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 8.0 (01/07/2016)
Danh sách các phần mềm lõi, chính của iQB 8.0 - Ngân hàng đề thông minh: giải pháp quản lý ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường (14/06/2016)
iQB 8.0: Giải pháp tổng thể cho bài toán quản lý ngân hàng câu hỏi và kiểm tra kiến thức (30/09/2015)
Bảng phân loại chức năng theo các sản phẩm & dịch vụ chính của iQB 8.0 (03/09/2015)
Bảng so sánh các chức năng chính của các phần mềm lõi của iQB 8.0 (03/09/2015)
Danh sách toàn bộ các phần mềm và dịch vụ của iQB 8.0 - Ngân hàng đề thông minh: giải pháp quản lý ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường (31/08/2015)
Bảng so sánh các chức năng mới nhất của iQB 8.0 (31/08/2015)
Thông báo số 1: Công ty School@net sẽ phát hành chính thức phiên bản mới nhất của giải pháp phần mềm Ngân hàng câu hỏi iQB 8.0, lần mở rộng lớn nhất của phần mềm này, đúng vào ngày KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 5/9/2015 (31/08/2015)

School@net Technology Company.
Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Phòng 804, nhà 17T1, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 84-24-62511017
Email: kinhdoanh@schoolnet.vn
Website: www.vnschool.net, www.schoolnet.vn, www.thnt.vn